Kurs- og konsulentoppdrag

Kurs- og konsulentoppdrag innen trygg matproduksjon.

For matprodusenter er det grunnleggende viktig at maten som tilbys er trygg å spise. Det vil si at den er fri for både sykdomsbakterier, virus og fremmedlegemer. Ved en systematisk gjennomgang av alle prosesser i bedriften, vil man sørge for at ikke noe går galt underveis. Denne gjennomgangen gjøres ved hjelp av HACCP, som er et krav til alle som produserer mat (med unntak av primærprodusenter).

 

Anne Ragnhild tilbyr kurs og konsulentoppdrag innenfor HACCP og næringsmiddelhygiene. Se vedlegg.

 

Litt om kursholder: Jeg har utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), næringsmiddelfag. I tillegg har jeg fullført kurs og eksamen i HACCP. Av relevant erfaring har jeg jobbet på laboratorium og med tilsyn i Mattilsynet, som kvalitetsleder og slakterileder i Gilde Mosjøen, HACCP-ansvarlig i Gilde Nord, samt holdt flere kurs og hatt konsulentoppdrag innen HACCP og næringsmiddelhygiene. Det har og vært nyttig erfaring å bygge eget produksjonslokale, drive egen produksjon og sette opp egen HACCP for vår bedrift.

 

Bare ta kontakt om du trenger assistanse i arbeidet med HACCP og/eller internkontroll.

Anne Ragnhild, mobil 90551050, anne@heidrunprodukter.no