Om Heidrun

Vi i Heidrun AS driver en nisjematbedrift på Tynset i Nord-Østerdalen. Her videreforedler vi småfekjøtt ved bruk av lokale råvarer. Med stor håndverksmessig innsats oppnår vi produkter med tradisjonspreg og høy kvalitet. Vår ambisjon er å lage noe du vil huske for særegenheten og den gode smaken!

Navnet Heidrun stammer fra norrøn mytologi. Heidrun (på norrønt Heiðrún) er navnet på ei geit. Heidrun beiter på taket av Valhall sammen med hjorten Eiktyrne, der de spiser av greinene til treet Lærad som vokser der. Heidrun forsyner einherjene i Valhall med mjød; fra juret hennes renner det mjød ned i et stort drikkekar som står i hallen, og mengden er stor nok til å gjøre alle einherjene drukne.


 

Jeg kommer opprinnelig fra Horten, men flyttet til Tynset da jeg møtte mannen min Lars. Jeg har utdannelse fra UMB- næringsmiddelfag- med fordypning i animalteknologi. Etter at jeg var ferdig på universitetet, har jeg jobbet innen Næringsmiddeltilsynet, Gilde, Mattilsynet, Bioforsk Nord og Storsteigen Videregående Skole. På bakgrunn av min og Lars’ utdannelse, arbeidserfaring og lokale forutsetninger oppstod bedriften Heidrun as. Med stor interesse for matlaging, matkultur og håndverk, er Heidrun as en optimal arbeidsplass for meg. I tillegg til produksjon og drift, tilbyr jeg kurs og konsulentoppdrag innen hygiene, internkontroll, HACCP og produksjonspraksis.

Anne Ragnhild Thomlevold Rønning.


 

Heidrun_LarsJeg kommer fra Fåset, og har vokst opp på gården hvor vi nå har etablert vår bedrift. Er utdannet økonom med doktorgrad i entreprenørskap og har jobbet som forsker innenfor landbruks- og bygdeutvikling. Jeg har stor interesse for gårdsdrift og bedriftsutvikling, og etableringen av Heidrun sammen med Anne Ragnhild gjør at jeg nå kan arbeide for fullt med oppgaver jeg brenner for.

Lars Rønning


Dyra våre
Vi fyller fjøset med små killinger hvert år i januar/februar. Etter noen måneder i fjøset, får de beite en stund på innmarksbeitene rundt gården. Når sommeren har kommet skikkelig i gang, flytter killingene til seters for en lang og fin sommerferie i fjellet.

 

 


 

Setra vår
Om sommeren kjører vi geitene våre til seters i Rødalen. De er effektive kulturlandskapspleiere, og gjør en forskjell i et dalføre der setring stadig blir mindre vanlig.