Linker

Vi har her lagt ut linker vi synes er relevant til våre produkter og tjenester.

  • Bondens marked Bondens marked er et torg der du som kunde kan kjøpe mat direkte fra produsenten.
  • NSG Norsk Sau og Geit er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet.
  • Mattilsynet Statens tilsyn for planter, dyr, fisk og næringsmidler
  • Nofima  Nofima er Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.
  • faaset.no Hjemmesiden til Fåset i Tynset kommune.